top of page

WHO WE ARE

Icefire is a Sweden based boutique film production company founded by Elinor Isenberg. Fifteen years of continuos operation has provided the company with an extensive network in the Swedish film industry. 

 

WHAT WE DO  

* OWN PRODUCTION

* CASTING

* CONSULTING

* LECTURES

We are producing our own productions and are also consulting as Director, Producer, Production Manager, Project Leader, First Assistant Director and Casting Director for other companies that we feel have fun and good ideas! 

WHY WE DO IT

We believe in good people, good ideas and love to make films!

 

We believe we can make *magic with good teamwork, good work environment, equal teams and with a lot of fun!

* OWN PRODUCTIONS

Our ambition is to produce creative films of the high quality.

We produce short-, novel-, commercials- and information films. Icefire operate with highly professional teams enabling an efficient execution that can meet even the most challenging budget. 

Our strength is that we both have the creative mindset and the production knowledge of how to find smart and budget friendly productions. 

*CASTING

For the last years we have been casting a lot of talented people to both small and large film projects all over Sweden. We offer services ranging from street casting of extras to the big actors and actresses. We are also running a casting agency at Gotland

www.gotlandcasting.se

More information about casting & case look at our Casting page.

If you want to be i our register send a mail to casting@icefire.se

*CONSULTING

Elinor is also routinely involved in big feature film-, 

TV- serie-, commercial productions for major production companies, both in Sweden and internationally. 

(Director, Producer, Production Manager, Project Manager, Casting Director, First Assistant Director, Production Koordinator)

References Feature Films/TV-series: Tjockare Än Vatten, Sjölyckan, Äkta Människor,

Maria Wern, Hamilton- Men inte Om det Gäller Din Dotter, Puss

The Girl With The Dragon Tattoo, BBC Wallander, Livet i Fagervik, Torpederna, 

Män Som Hatar Kvinnor, Svaleskär, LasseMajas Detektivbyrå, Call Girl,

Van Veeteren, Arne Dahl, Ett Öga Rött, Lilla Jönssonligan på Kollo, Åsa Larsson

References Commercials: Camp David/Lantmännen, New Land/Volvo, B-Reel/Vattenfall, Motion Blur Norge/Mc Donalds, Hobby Film/Coop Norge, Ligist Film/JM Bygg, DDB/Medaljkodslotteriet, FilmByUs/Ellos, DDB/Svenska Spel, Flodell Film/Stockholm-The Capital of Scandinavia, B-Reel/IKEA, B-Reel/Keno, Lunatic Speed/ABBA Museét, Acne/Posti, Hobby Film/Toyota, Burger King, Esteban/Telia, Social Club/Axa, Social Club/Keno, Social Club/Kinder Egg Social Club/SEB Social Club/Lafa, Thelma&Louise/Notar, BabyBjörn, Så Mycket Bättre reklamfilm, Stiller Studios/GE MoneyBank, Betson, Pampas Production/HjärtLung Fonden, Flodell Film/Volvo...

References Music Videos:

Miss Li- Aqualung/FilmByUs

 

*LECTURES

We do lectures for schools, events, companies. 

Contact us and let us find out what topic is best for your needs. 

 

References earlier lectures: " How to get into the filmbusiness", " To work in the filmbusiness", "In the head of a Casting Director", "Inspiring day for teenage girls -

To become filmmakers", "Casting Audition - How does it work?".

Example on other topics could be: "Hur fungerar det på en inspelning", "Magiskt teamarbete på filminspelning", "Arbetsmiljö på en filminspelning", "Jämnställdhet i filmbranschen", "Kvinna i en mansdominerad bransch", "Hur förbereder jag mig för

en casting", "Tips & Trix inför en filminspelning"... )

*CREW RECRUITING - CONSULTING

We have worked a lot of years with a lot of awesome filmproduction crews all over Sweden. If you need help to find

a great team that fit your production needs, don´t hesitate to contact and use lets us help you to find the best. 

For us it is always important to work hard to get more women into filmproductions, we strive to have 50% (or more) women in each crew. We know a lot of great filmproduction women in all kind of positions. 

 

If you are a working with filmproduction and have not been in contact with us yet, but want to work with us or want us to have you in mind when we put together team e-mail us 

*Please read our ***personuppgiftspolicy.

 

*** INTEGRITETSPOLICY

Bolaget  (”Icefire AB”) är ett produktionsbolag inom film, tv och reklamfilm. Vi värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och vad dina rättigheter är. Kontakta oss om du har frågor kring detta. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

 

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

ICEFIRE AB (ägare Elinor Isenberg) är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på följande adress:

ICEFIRE AB, Södra Murgatan 17. 621 57 Visby.

ICEFIRE AB, Uddens Gård, 155 92 Nykvarn

info@icefire.se

070-3586802

HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in information som lämnas till oss vid t.ex ansökan om att vara medlem i vårt casting register, filmarbetar register eller i samband med filmprojekt.

VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Icefire AB samlar in de personuppgifter som behövs för att kunna ge våra kunder/beställare och andra den servicen och den information som vi erbjuder som t. ex namn, adress, telefonummer, e-post, bilder, videoklipp till person som vill medverka i produktioner vi blivit anlitade för att rollsätta eller anställa team till, samt till egen producerade produktioner. 

 

VAD ÄR ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kan användas för att på bästa sätt kunna presentera dig som kandidat till uppdrag vi arbetar med. Skicka e-post med relevant information till. Dina personuppgifter kan även komma att användas för utveckling och förbättring av våra tjänster och statistik.

SYFTE & TYP AV UPPGIFTER LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING

Syftet med att vi samlar in personuppgifter  (Namn, adress, e-post, telefon, födelseår, bilder, filmer) om dig är för att vi ska kunna presentera korrekta uppgifter om dig i de uppdrag & tjänster vi tillhanda håller information till. Samt att vi ska kunna nå dig på korrekt väg för relevanta & passande uppdrag. 

NÄRMARE OM DINA RÄTTIGHETER TILL RÄTTELSE, RADERING M.M.

Du har rätt att  en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Tänk dock på att det kan finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en omedelbar radering, t.ex. krav i bokförings och skattelagstiftning. Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter behandlade av oss ska du vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se

 

HUR HANTERAR VI PERSONNUMMER?

Vi samlar normalt inte in hela ditt personnummer (4 sista siffrorna). Skulle så ske görs det enbart om det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet och nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar användandet av ditt personnummer så långt det är möjligt. I de fall det är tillräckligt kommer vi istället att använda ditt födelseår och födelsedag.

 

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar din data endast så länge som det är aktuellt att du kan vara medverkande eller delaktig i produktioner som vi arbetar med. Samt gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

 

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

 

HUR ANVÄNDER VI COOKIES?

På våra webbsidor används i dagsläget inte cookies. Men det kan i framtiden komma att införas. En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att hemsidan kan känna igen din enhet. Denna cookie innehåller ingen personinformation. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (så kallade sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period, medan sessionscookies är temporärt placerade på din enhet och används bara under den tid du surfar på sidan och försvinner därefter. Cookies används till att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande och vi använder cookies för att administrera och anpassa dina besök i våra onlinetjänster samt erbjuda tillgång till särskilt utvalda delar i våra onlinetjänster.

UPDATERING AV INTEGRITETSDOKUMENT

Vi kommer att regelbundet uppdatera detta integritetsdokument för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Om väsentliga större ändringar genomförs kommer vi att informera dig om dessa.

Senast uppdaterad den 23 maj 2018.

Har du frågor om denna personuppgiftspolicy, vänligen kontakta oss på info@icefire.se

 

bottom of page